Home / Andrzej Chodubski

Andrzej Chodubski

prof. zw. dr hab. Andrzej Chodubski – zajmuje się zagadnieniami z dziedziny historii, socjologii i politologii. Jest specjalistą w zakresie nauk o polityce, historii powszechnej i regionalnej, problematyki narodowościowej i etnicznej oraz stosunków międzynarodowych. Wybitny znawca problematyki Polonii i życia Polaków za granicą. Autor książek i opracowań wspólnych, między innymi: Aktywność kulturalna Polaków w Azerbejdżanie w XIX i na początku XX wieku, Stosunki międzynarodowe w świadomości młodzieży szkół ponadpodstawowych, Przemiany społeczne, Kwestie narodowościowe i polonijne, Wstęp do badań politologicznych, Tożsamość kulturowa, kwestie narodowościowe i polonijne.