Home / Marek S. Szczepański

Marek S. Szczepański

Socjolog, profesor zwyczajny w Uniwersytecie Śląskim i Uniwersytecie Opolskim. Główne pola naukowego zainteresowania to socjologia teoretyczna, socjologia regionu i społeczności lokalnych, miasta i przestrzeni, zmiany i rozwoju społecznego oraz socjologia konfliktów społecznych i etnicznych. Jest autorem bądź współautorem ponad 300 prac naukowych.