Home / Danuta Piątkowska

Danuta Piątkowska

Doktor habilitowany w zakresie historii. Jest członkiem Polsko-Amerykańskiego Towarzystwa Historycznego, Polskiego Instytutu Naukowego w Nowym Jorku, a także członkiem Instytutu Józefa Piłsudskiego w Ameryce (członkiem Rady Instytutu była w l. 2008–2016). Dwukrotna stypendystka Fundacji Kościuszkowskiej. W swoich badaniach zajmuje się tematyką amerykańskiej Polonii. Jest autorką licznych prac naukowych. Od 1991 roku mieszka w Nowym Jorku.