Home / Propozycje tematyczne

Propozycje tematyczne

kwi

26

Propozycje tematyczne do numeru 14/2021 / Propositions of topics for volume 14/2021

1. Przeobrażenia ekonomiczne, społeczne a sfera „ducha”
2. Zróżnicowanie ekonomiczne, jego wzrost i konsekwencje tego wzrostu
3. Atomizacja życia społecznego. Dezintegracja osobowości
4. Prawa człowieka i ich zagrożenia

kwi

26

Propozycje tematyczne do numeru 13/2021

1. Nowożytność; post-nowożytność
2. Rynek, demokracja, pieniądz
3. Organizacja, zarządzanie, marketing, public relations, reklama
4. Ochrona zdrowia, polityka socjalna, bezpieczeństwo, ekologia
5. Edukacja; internet
6. Kultura, religia; kultura masowa

gru

10

Propozycje tematyczne do numeru 12/2020

- Edukacja w Europie

- Kooperacja w świecie edukacji

- Europejska andragogika

- Praca socjalna w Europie

- Globalizacja - szanse i zagrożenia

- Pandemia i jej konsekwencje

lut

21

Propozycje tematyczne do numeru 11/2020

Polska w Europie w czasach globalizacji
(Tradycja i współczesność)

cze

18

Propozycje tematyczne do numeru 7/2018

Rzeczpospolita Polska i Republika Czeska