Home / Rada Wydawnicza i Naukowa

Rada Wydawnicza i Naukowa

Rada Wydawnicza / Editorial Board

Jerzy Dec – redaktor naczelny* / Editor-in-Chief
Elżbieta Jaszczurowska – konsultant języka angielskiego / English Language Consultant
Michał Śleziak – asystent wydawniczy / Editorial Assistant
Marzena Naglik – sekretarz / Secretary

Rada Naukowa* / Scientific Board

Anny Atanassova (Błagojewrad, Bułgaria), South-West University "Neofit Rilski", Blagoevgrad
Ewa Borkowska (Gliwice, Polska), Uniwersytet Śląski
Andrzej Chodubski (Gdańsk, Polska), Uniwersytet Gdański
Elżbieta Chrzanowska-Kluczewska (Kraków, Polska), Uniwersytet Jagielloński
Jolanta Chwastyk-Kowalczyk (Kielce, Polska), Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
John Anthony Dee (Melbourne, Australia), Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Raciborzu
Anzor Devadze (Batumi, Gruzja), Batumi Shota Rustaveli State University
Janina Falkowska (Kozy, Polska), Wyższa Szkoła Ekonomiczno-Humanistyczna
Francisco Fernández Adarve (Granada, Hiszpania), Instituto de Teología Lumen Gentium
Keiki Fujita (Tokio, Japonia), International Research Institute for Environmental Policy Studies
Badri Gechbaia (Batumi, Gruzja), Batumi Shota Rustaveli State University
Suren Gevorgyan (Erywań, Armenia), Armenian State Institute of Economics
Roger Gilabert-Guerrero (Barcelona, Hiszpania), University of Barcelona
Lubomir Hampl (Bielsko-Biała, Polska), Akademia Techniczno-Humanistyczna
Marek Jabłoński (Dąbrowa Górnicza, Polska), Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
Czesław Karkowski (Nowy Jork, USA), Hunter College
Vyara Kyurova (Błagojewrad, Bułgaria), South-West University "Neofit Rilski", Blagoevgrad
Elżbieta Mańczak-Wohlfeld (Kraków, Polska), Uniwersytet Jagielloński
Wacław Osadnik (Edmonton, Kanada), University of Alberta, Edmonton
Yuriy Pachkovskyy (Lwów, Ukraina), Ivan Franko National University of Lviv
Danuta Piątkowska (Nowy Jork, USA), Polsko-Amerykańskie Towarzystwo-Historyczne w Nowym Jorku, Polski Instytut Naukowy w Nowym Jorku
Wiesława Piątkowska-Stepaniak (Opole, Polska), Uniwersytet Opolski
Olena Sadchenko (Odessa, Ukraina), Odessa I.I. Mechnikov National University
Sabina Sanetra-Półgrabi (Kraków, Polska), Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie
Eva Sikorova (Karwina, Czechy), Moravian University College Olomouc
Gabriele Simoncini (Rzym, Włochy), Richmond University London. Rome Study Center
Ewa Stachura (Bielsko-Biała, Polska), Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Raciborzu
Monika Štrbová (Nitra, Słowacja), Constantine the Philosopher University in Nitra
Marek S. Szczepański (Katowice/Opole, Polska), Uniwersytet Śląski
Wojciech Werpachowski (Warszawa, Polska), Politechnika Warszawska

*Ustawa z dnia 26 stycznia 1984 r. Prawo prasowe (Dz.U. 1984 nr 5 poz. 24, z późn. zm.)
Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1988 r. poz. 324, z 1989 r. poz. 187, z 1990 r. poz. 173, z 1991 r. poz. 442, z 1996 r. poz. 542, z 1997 r. poz. 554 i 770, z 1999 r. poz. 999, z 2001 r. poz. 1198, z 2002 r. poz. 1271, z 2004 r. poz. 1181, z 2005 r. poz. 377, z 2007 r. poz. 590, z 2010 r. poz. 1228 i 1551, z 2011 r. poz. 459, 934, 1204 i 1660, z 2012 r. poz. 1136 oraz z 2013 r. poz. 771