Home / Rada Wydawnicza i Naukowa

Rada Wydawnicza i Naukowa

Rada Wydawnicza / Editorial Board

Jerzy Dec – redaktor naczelny* / Editor-in-Chief
Elżbieta Jaszczurowska – konsultant języka angielskiego / English Language Consultant
Michał Śleziak – asystent wydawniczy / Editorial Assistant
Marzena Naglik – sekretarz / Secretary

Rada Naukowa* / Scientific Board

Anny Atanassova (Bułgaria)
Ana Sofia Andre Bentes (Portugalia)
Ewa Borkowska (Polska)
Elżbieta Chrzanowska-Kluczewska (Polska)
Jolanta Chwastyk-Kowalczyk (Polska)
John Anthony Dee (Australia)
Anzor Devadze (Gruzja)
Janina Falkowska (Polska)
Francisco Fernández Adarve (Hiszpania)
Keiki Fujita (Japonia)
Badri Gechbaia (Gruzja)
Suren Gevorgyan (Armenia)
Roger Gilabert-Guerrero (Hiszpania)
Lubomir Hampl (Polska)
Marek Jabłoński (Polska)
Czesław Karkowski (USA)
Vyara Kyurova (Bułgaria)
Elżbieta Mańczak-Wohlfeld (Polska)
Wacław Osadnik (Kanada)
Yuriy Pachkovskyy (Ukraina)
Danuta Piątkowska (USA)
Wiesława Piątkowska-Stepaniak (Polska)
Olena Sadchenko (Ukraina)
Sabina Sanetra-Półgrabi (Polska)
Eva Sikorova (Czechy)
Gabriele Simoncini (Włochy)
Ewa Stachura (Polska)
Monika Štrbová (Słowacja)
Wojciech Werpachowski (Polska)

*Ustawa z dnia 26 stycznia 1984 r. Prawo prasowe (Dz.U. 1984 nr 5 poz. 24, z późn. zm.)
Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1988 r. poz. 324, z 1989 r. poz. 187, z 1990 r. poz. 173, z 1991 r. poz. 442, z 1996 r. poz. 542, z 1997 r. poz. 554 i 770, z 1999 r. poz. 999, z 2001 r. poz. 1198, z 2002 r. poz. 1271, z 2004 r. poz. 1181, z 2005 r. poz. 377, z 2007 r. poz. 590, z 2010 r. poz. 1228 i 1551, z 2011 r. poz. 459, 934, 1204 i 1660, z 2012 r. poz. 1136 oraz z 2013 r. poz. 771