Home / Janina Falkowska

Janina Falkowska

Profesor Janina Falkowska jest emerytowanym profesorem Uniwersytetu Western Ontario w Kanadzie, w London, Ontario oraz profesorem Wyższej Szkoły Ekonomiczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej. Specjalizuje się w historii i teorii kina. Jest autorką dwóch książek o Andrzeju Wajdzie oraz redaktorem dwóch książek na temat kina wschodnioeuropejskiego w języku angielskim. Na swoim koncie profesor Falkowska ma również ponad dwadzieścia artykułów i rozdziałów książek na temat kina i teorii filmu. Jest też organizatorem trzech międzynarodowych konferencji oraz głównym koordynatorem pięciu projektów naukowych. Ostatnio Profesor Falkowska zorganizowała międzynarodową konferencję na temat małych kinematografii na Uniwersytecie Jagiellońskim w 2016 roku w kooperacji z Wyższą Szkołą Ekonomiczno-Humanistyczną w Bielsku-Białej. Stoi ona też na czele międzynarodowego projektu organizującego coroczne konferencje na ten temat na całym świecie. Obecnie prof. Falkowska zajmuje się antropologią kultury oraz kulturą amerykańską w jej aspekcie wizualnym.