Home / Wyślij manuskrypt

Wyślij manuskrypt

Szanowni Państwo,

w celu przesłania manuskryptu do redakcji Polonia Journal prosimy o przesłanie pliku w formacie docx lub doc oraz pdf na adres poloniajournal@wseh.pl.

Wymaga się, aby wszystkie osoby będące autorami tekstów w czasopiśmie posiadały unikalny identyfikator naukowca (ORCID – OPEN Researcher and Contributor ID).

Brak powyższego identyfikatora uniemożliwia przyjęcie artykułu do publikacji.

W przypadku jakichkolwiek pytań, prosimy o kontakt mailowy (poloniajournal@wseh.pl) lub telefoniczny (tel. 338110101).Dear Sir or Madam,

in order to send the manuscript to the Polonia Journal editorial board, please send a file in docx or doc and pdf format to poloniajournal@wseh.pl.

If you have any questions, please contact us by email (poloniajournal@wseh.pl) or by phone (tel. +48 338110101).Дамы и господа,

чтобы отправить рукопись (статью) в редакцию журнала Polonia Journal, отправьте файл в формате docx или doc и pdf на адрес poloniajournal@wseh.pl.

Если у вас есть какие-либо вопросы, свяжитесь с нами по электронной почте (poloniajournal@wseh.pl) или по телефону (тел. +48 509399309).