Home / Ewa Stachura

Ewa Stachura

dr hab. inż. arch. Ewa Stachura
prof. nadzwyczajny PWSZ w Raciborzu, obecnie rektor tej uczelni

Absolwentka Wydziału Architektury Politechniki Wrocławskiej, doktor habilitowany nauk technicznych; profesor nadzwyczajny w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Raciborzu. Associate Professor w International University of Sarajevo, Architecture Program (2014-2015).

Prowadzi wykłady, warsztaty i seminaria z obszaru architektury, architektury krajobrazu, gospodarki przestrzennej oraz nieruchomości dla studentów wyższych uczelni, członków stowarzyszeń biznesowych i deweloperów. Organizator międzynarodowych konferencji i warsztatów studenckich (Wiedeń 2012, Londyn 2013, Kraków 2014, Sarajewo 2014, Sarajewo 2015, Racibórz 2016). Członek organizacji naukowych, redakcji naukowych międzynarodowych czasopism, komitetów naukowych międzynarodowych konferencji. Aktywny uczestnik międzynarodowych konferencji.

W latach 1991-2015 właścicielka pracowni architektonicznej, autorka wielu projektów urbanistycznych, architektonicznych i wnętrzarskich, w tym domów mieszkalnych, obiektów użyteczności publicznej oraz lokali handlowych i usługowych; adaptacji i modernizacji budynków zabytkowych.

Prowadzi interdyscyplinarne badania naukowe poświęcone architekturze mieszkaniowej w Europie w dobie globalizacji oraz zagadnieniom innowacyjności w architekturze. Kierownik grantu badawczego NCN „Preferencje mieszkaniowe Polaków – modele zamieszkiwania” (2010-2013), uczestnik projektu naukowego „Konsumpcja w innowacyjnej gospodarce” (2013-2015). Autorka badań nad przestrzenią zurbanizowaną Górnego Śląska oraz dziedzictwem kulturowym regionu.

Najważniejsze publikacje książkowe: Marketing na rynku nieruchomości, PWE, Warszawa 2007, Determinanty zmian w architekturze mieszkaniowej okresu transformacji w Polsce, Wydawnictwo Naukowe Politechniki Śląskiej, Gliwice 2009, Środowisko mieszkaniowe w Polsce. Ocena, oczekiwania, aspiracje, Wydawnictwo Naukowe Politechniki Krakowskiej, Kraków 2013. Autorka wielu artykułów z dziedziny architektury i nieruchomości, w tym anglojęzycznych.