Home / Elżbieta Chrzanowska-Kluczewska

Elżbieta Chrzanowska-Kluczewska

prof. dr hab. Elżbieta Chrzanowska-Kluczewska

Profesor nadzwyczajny z tytułem, językoznawca, członek Katedry Językoznawstwa Angielskiego w Instytucie Filologii Angielskiej Uniwersytetu Jagiellońskiego. Rozprawę doktorską pt. Modality as Represented in the Logical Form of Language przygotowała w University of Connecticut, USA a obroniła w Uniwersytecie Jagiellońskim (1990). Jej zainteresowania naukowe ewoluowały od semantyki formalnej ku semantyce literackiej, stylistyce porównawczej, poetyce, teorii dyskursu, semiotyce artystycznej oraz filozofii języka. Jej monografia habilitacyjna Language-Games: Pro and Against (Kraków: Universitas, 2004) poświęcona jest teoretycznym i filozoficznym aspektom gier językowych, natomiast monografia profesorska Much More than Metaphor. Master Tropes of Artistic Language and Imagination (Frankfurt am Main: Peter Lang Edition, 2013) traktuje o megatropach jako wielkich figurach myśli i języka. Autorka ok. 70 artykułów, z których wiele ukazało się w periodykach i dziełach zbiorowych za granicą, współredaktorka tomów zbiorowych (wraz z G. Szpilą, In Search of (Non)Sense, Newcastle u. Tyne: Cambridge Scholars Publishing, 2009; wraz z A. Gołdą-Derejczyk, The Contextuality of Language and Culture, Bielsko-Biała: Wyższa Szkoła Ekonomiczno-Humanistyczna, 2009; wraz z O. Vorobyovą, Language – Literature – The Arts: A Cognitive-Semiotic Interface, Frankfurt am Main: Peter Lang Edition, in print, 2017).

W latach 2005-2008 Zastępca Dyrektora IFA UJ, w latach 2009-2012 Dyrektor IFA UJ, wybrana ponownie na kadencję Dyrektora 2016-2020.

Współzałożycielka (1992) i członek zarządu IALS (International Association of Literary Semantics), członek komitetu redakcyjnego Journal of Literary Semantics, członek PASE, członek PTJ oraz członek jego Zarządu PTJ (skarbnik) od 2014, członek PALA (Poetics and Linguistics Association), IAPL (International Association for Philosophy and Literature) oraz MLA (Modern Language Association of America).

Jako tłumacz związany z Muzeum Narodowym w Krakowie (którego pracownikiem była w latach 1978-1981) przetłumaczyła na język angielski ponad 30 pozycji książkowych z dziedziny historii sztuki.