Home / Elżbieta Mańczak-Wohlfeld

Elżbieta Mańczak-Wohlfeld

prof. zw. dr hab. Elżbieta Mańczak-Wohlfeld

1950 urodzona w Krakowie
1973 magisterium z zakresu językoznawstwa
angielskiego - UJ („Yes/no questions in English
and Polish”)
1973-77 studia doktoranckie na Uniwersytecie Warszawskim
1977 doktorat – UW („Imperative sentences in English”)
1981-84 urlop macierzyński i wychowawczy
1982 nagroda Ministra III stopnia
1992 habilitacja – UJ („Analiza dekompozycyjna zapożyczeń angielskich w języku polskim”, 1992)

1993-99 prodziekan Wydziału Filologicznego UJ
-1994 kierownik Zakładu (obecnie Katedry) Językoznawstwa Angielskiego w Instytucie Filologii Angielskiej UJ
1996 uzyskanie tytułu profesora ("Angielskie elementy leksykalne w języku polskim", 1994; "Tendencje
rozwojowe współczesnych zapożyczeń angielskich w języku polskim", 1995)
1997-2008 powołanie na stanowisko profesora nadzwyczajnego UJ
1999- ekspert UKA, filologia angielska
2000-2001 członek (1 edycja) i przewodnicząca Sekcji Językoznawczej KBN (3 edycje)
2001-2004 ekspert UKA, program "Akademia Artes Liberales"
2001- dyrektor Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych UJ
2002- recenzent PKA, filologia angielska
2002-2008 dyrektor IFA UJ
2002- koordynator Programu z zakresu humanistyki w językach obcych na UJ
2003- członek Komitetu Językoznawstwa PAN
2003-2006 przewodnicząca Polskiego Towarzystwa Językoznawczego
2006- redaktor naczelny rocznika Studia Linguistica Universitatis Iagellonicae Cracoviensis
2008- stanowisko profesora zwyczajnego na UJ
2011- członek Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów Naukowych
2011- wiceprzewodnicząca Komitetu Językoznawstwa PAN
2013- delegat Polski do Międzynarodowego Stałego Komitetu Lingwistów z siedzibą w Lejdzie
2015- wybrana na członka Rady Naukowej IJP PAN

Autorka ponad 140 publikacji w tym: 21 książek (4 autorskich, 9 współaut., 4 red. książek, 4 współred.) i red. czasopisma.

Promotor 8 doktoratów, recenzent kilkudziesięciu prac doktorskich, rozpraw habilitacyjnych, wniosków o tytuł profesorski, super-recenzji w postępowaniu o tytuł, opinii o stanowisko profesora.
Wykłady gościnne w Skopje, Nijmegen, Helsinkach, Lille, Udine, Erlangen, Kolonii, Madrycie, Oslo, Barcelonie, Erewaniu, Tbilisi, na 5 uniwersytetach na Tajwanie, Ratyzbonie, Czerniowcach.
Członek paru krajowych i międzynarodowych towarzystw naukowych, a także wybrana/powołana do Komisji Językoznawstwa PAN, Oddział w Krakowie, Komisji Neofilologicznej PAU, Komisji Językoznawstwa Stosowanego przy Komitecie Językoznawstwa PAN, Komisji Nauk Filologicznych PAN, Oddział we Wrocławiu.

Członek Rady Redakcyjnej „Kwartalnika Neofilologicznego”, „Cracow Studies on English Language, Literature and Culture”, „Annales Neophilologiarum”, „Gdańsk Studies in Languge”, „MIND”, „Polonia Journal”, Rady Naukowej Krakowskiego Towarzystwa Popularyzowania Wiedzy o Komunikacji Językowej, członek Board of Reviewers: „Styles of Communication”, „Academic Journal of Modern Philology”, Poznań Linguistic Meetings.

Nagroda Ministra III stopnia w 1983 r., 11 nagród Rektora UJ za publikacje i parę nagród za pracę organizacyjną, nagroda Prorektora ds. badań i współpracy międzynarodowej za wybitne osiągnięcia naukowe (2009).

Odznaczona Srebrnym Krzyżem Zasługi w 2001 r., Medalem KEN w 2007 r., Złotym Medalem za Długoletnią Służbę w 2010 r., Medalem UŚ za zasługi dla rozwoju anglistyki w 2013 r.