Home / Roger Gilabert-Guerrero

Roger Gilabert-Guerrero

Jest obecnie zatrudniony jako assistant professor i naukowiec na Uniwersytecie w Barcelonie. Badawczo jest zainteresowany nauczaniem języka obcego i drugiego w aspekcie produkcji i przyswajania, także projektowaniem zadań, ich poziomem trudności oraz produkcją i przyswajaniem języka drugiego.

Jest zaangażowany w projekcie badawczym w dziedzinie przyswajania języka (GRAL). Projekt koordynuje dr Carme Munoz i dotyczy analizy wpływu napisów w serialach i filmach na naukę języka drugiego. Jest także kierownikiem projektu (PI) z ramienia Uniwersytetu w Barcelonie w ramach European Horizon 2020,prowadzonym przez przez Aminę Vasalou w University College w Londynie (UCL). Opublikował wiele artykułów w dziedzinie tworzenia zadań, stopnia ich trudności oraz CAF (Wspólna Metoda Oceny). Najnowsza publikacja dotyczy badań na temat wpływu zadań pisemnych na nauczanie języka drugiego.