Home / Topics / Propozycje tematyczne do numeru 7/2018

Propozycje tematyczne do numeru 7/2018

Rzeczpospolita Polska i Republika Czeska

Propozycje tematyczne:
- rola Zaolzia w podtrzymywaniu polskości,
- polskie organizacje w Republice Czeskiej,
- Polacy na rynku pracy w Republice Czeskiej,
- polskie szkolnictwo i kultura w Republice Czeskiej,
- polsko-czeska współpraca w obszarze bezpieczeństwa,
- polskie i czeskie aspekty kulturowe w zarządzaniu międzynarodowym.