Home / Topics / Propozycje tematyczne do numeru 11/2020

Propozycje tematyczne do numeru 11/2020

Polska w Europie w czasach globalizacji
(Tradycja i współczesność)

Proponowane zagadnienia:
1. Europa jako formacja kultury i polityki
2. Przełom nowożytny (Oświecenie)
3. Kultura szlachecka w Polsce
4. Europa Środka
5. Kooperacja w świecie kultury
6. Globalizacja – szanse i zagrożenia