Home / News / Dodanie do bazy ERIH PLUS/ERIH PLUS inclusion/Дополнение к базе данных ERIH PLUS

Dodanie do bazy ERIH PLUS/ERIH PLUS inclusion/Дополнение к базе данных ERIH PLUS

Z przyjemnością informujemy, że czasopismo Polonia Journal przeszło pozytywnie ewaluację i zostało dodane do bazy czasopism ERIH PLUS.

The journal has been approved for inclusion in ERIH PLUS.

Мы рады сообщить, что журнал Polonia Journal получил положительную оценку и был добавлен в базу данных журнала ERIH PLUS.