Home / News / ICI Journals Master List 2018

ICI Journals Master List 2018

Czasopismo Polonia Journal pozytywnie przeszło proces oceny i jest indeksowane w bazie ICI Journals Master List za rok 2018.

Na podstawie weryfikacji informacji z ankiety ewaluacyjnej oraz analizie wydań czasopisma z 2018 roku, wyznaczona została wartość wskaźnika Index Copernicus Value (ICV) za rok 2018.

ICV 2018 = 80.95

The journal Polonia Journal has passed the evaluation process positively and is indexed in the ICI Journals Master List database for 2018.

Based on the information submitted in the evaluation and the analysis of the issues of the journal from 2018, Index Copernicus Experts calculated the Index Copernicus Value (ICV) for 2018.

ICV 2018 = 80.95