Home / News / ICI Journals Master List 2019

ICI Journals Master List 2019

Czasopismo Polonia Journal pozytywnie przeszło proces oceny i jest indeksowane w bazie ICI Journals Master List za rok 2019.

Na podstawie weryfikacji informacji z ankiety ewaluacyjnej oraz analizie wydań czasopisma z 2019 roku, wyznaczona została wartość wskaźnika Index Copernicus Value (ICV) za rok 2019.

ICV 2019 = 88.30

The journal Polonia Journal has passed the evaluation process positively and is indexed in the ICI Journals Master List database for 2019.

Based on the information submitted in the evaluation and the analysis of the issues of the journal from 2019, Index Copernicus Experts calculated the Index Copernicus Value (ICV) for 2019.

ICV 2019 = 88.30