Home / News / Zaproszenie do publikacji - numer 9/2019

Zaproszenie do publikacji - numer 9/2019

Redakcja Polonia Journal zaprasza do współpracy osoby zainteresowane autorską publikacją w 9 numerze czasopisma naukowego, którego tematem wiodącym będzie:

„Wkład Polaków w rozwój współczesnej myśli filozoficznej”.

Poniżej przedstawiamy wybrane zagadnienia, które zostaną poruszone w kolejnym numerze Polonia Journal:
1. Duchowość Polaków XX/XXI wieku – próba filozoficznego portretu.
2. Fideizm w współczesnej polskiej filozofii.
3. Problematyka ekonomii zła w polskiej filozofii przełomu XX i XXI wieku.
4. Elitaryzm we współczesnej myśli polskiej filozofii.
5. Aktualna polska filozofia społeczna.
6. Polska filozofia przyrody okresu XX i XXI wieku.
7. Spuścizna filozofii starożytnej we współczesnych opracowaniach polskiej filozofii.
8. Współczesne polskie debaty i dociekania metafilozoficzne.
9. Aktualne polskie spory o tomizm.
10. Znaczące postacie polskiej filozofii XX i XXI wieku.
11. Współczesne spotkania polskiej filozofii z krajową literaturą.
12. Współczesna polska filozofia o inspiracji chrześcijańskiej.
13. Polscy filozofowie XX i XXI wieku działający na Obczyźnie.

Termin nadsyłania artykułów: do 30 kwietnia 2019 rok.

Serdecznie zapraszamy do współpracy.