Home / Wiesława Piątkowska-Stepaniak

Wiesława Piątkowska-Stepaniak

Profesor nauk o polityce. Pracuje w Uniwersytecie Opolskim. Jest autorką ponad 130 publikacji, w tym 12 pozycji zwartych. Główne pola badawcze to: komunikowanie polityczne; współczesne media i ich funkcjonowanie; problemy okresu transformacji; Ukraina w nowych realiach politycznych; Polonia amerykańska, ze szczególnym uwzględnieniem mediów polonijnych.