Home / Wojciech Werpachowski

Wojciech Werpachowski

prof. nzw. dr hab. inż. Wojciech Werpachowski

Nauczyciel akademicki, praktyk i wykładowca oraz szkoleniowiec w najlepszych polskich uczelniach technicznych, informatycznych i związanych z biznesem. Specjalista praktyk z zakresu organizacji i zarządzania w przemyśle z wieloletnim stażem na stanowiskach kierowniczych w dużych zakładach produkcyjnych oraz Instytutach naukowo-badawczych. W dorobku naukowym posiada m.in.: książki, artykuły oraz raporty dotyczące prac naukowo-badawczych oraz wdrożeniowych. Ekspert m.in. z tematyki podejścia systemowego, procesowego i ciągłego doskonalenia jakości wyrobów i usług, ekonomiki i zarządzania przedsiębiorstwem, technicznego przygotowanie produkcji, organizacji i zarządzania a także czystszej produkcji. W całym okresie pracy wykształcił liczną kadrę zawodową pracującą obecnie na stanowiskach kierowniczych. Posiada wiedzę, umiejętności i doświadczenie w zakresie organizowania i zarządzania procesami produkcyjnymi a przekazywana wiedza jest wsparta przykładami z doświadczeń własnych pozyskanych w przemyśle, informacjami zebranymi podczas realizacji staży i praktyk zagranicznych oraz wyjazdów służbowych do firm europejskich, amerykańskich oraz azjatyckich.