Home / News / ICI Journals Master List 2021

ICI Journals Master List 2021

Czasopismo Polonia Journal pozytywnie przeszło proces oceny i jest indeksowane w bazie ICI Journals Master List za rok 2021.

Na podstawie weryfikacji informacji z ankiety ewaluacyjnej oraz analizie wydań czasopisma z 2021 roku, wyznaczona została wartość wskaźnika Index Copernicus Value (ICV) za rok 2021.

ICV 2021 = 100

The journal Polonia Journal has passed the evaluation process positively and is indexed in the ICI Journals Master List database for 2021.

Based on the information submitted in the evaluation and the analysis of the issues of the journal from 2021, Index Copernicus Experts calculated the Index Copernicus Value (ICV) for 2021.

ICV 2021 = 100