Home / News / ICI Journals Master List 2020

ICI Journals Master List 2020

Czasopismo Polonia Journal pozytywnie przeszło proces oceny i jest indeksowane w bazie ICI Journals Master List za rok 2020.

Na podstawie weryfikacji informacji z ankiety ewaluacyjnej oraz analizie wydań czasopisma z 2020 roku, wyznaczona została wartość wskaźnika Index Copernicus Value (ICV) za rok 2020.

ICV 2020 = 91.47

The journal Polonia Journal has passed the evaluation process positively and is indexed in the ICI Journals Master List database for 2020.

Based on the information submitted in the evaluation and the analysis of the issues of the journal from 2020, Index Copernicus Experts calculated the Index Copernicus Value (ICV) for 2020.

ICV 2020 = 91.47