Home / News / Zaproszenie do publikacji - numer 14/2021 / Call for papers - volume 14/2021

Zaproszenie do publikacji - numer 14/2021 / Call for papers - volume 14/2021

Zapraszamy do publikacji artykułów naukowych w numerze 14 czasopisma Polonia Journal. Szczegóły dostępne tutaj.

We invite you to publish articles in volume 14 of Polonia Journal. Details are available here.